Kvantovanie a využitie potenciálu čakier pre vedomú tvorbu reality

TVORCOM CEZ SEBAPOZNANIE

 • Máte pocit, že nežijete život aký by ste chceli?
 • Trápite so vo vzťahoch?
 • Máte zdravotné problémy?
 • Chcete prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk?

Ak spoznáme samých seba, svoje možnosti a potenciál, môže svoj život začať tvoriť vedome.

Žijeme na rozhraní pozemskej a duchovnej bytosti. Byť človekom môže byť darom alebo prekliatím.

Je na nás, čo si vyberieme. Cesta za poznaním je krásna, stačí na ňu vykročiť...

 • Čo hovorí o našej existencií kvantová fyzika?
 • Ako je možné tvoriť a ovplyvňovať svoju realitu?
 • Aké informácie v sebe nesieme a prečo?
 • Čo sú naše čakry a energetické telá?
 • Ako všetky tieto informácie súvisia s kvalitou nášho života?
 • Aké máme možnosti vedome tvoriť svoj život?

Ak Vás zaujímajú odpovede a chcete niečo vo svojom živote zmeniť, náš seminár je práve pre vás.

 Budeme spoznávať seba a svoje potencionality a naučíme sa, ako vedome tvoriť svoju realitu.

Cez sebapoznanie sa stanete tvorcom svojho života.

 

Cena dvojdňového seminára je 109 EUR

Kto vás bude seminárom sprevádzať

Martina a Marian

Sme manželský pár, ktorý sa celý svoj profesijný život venujeme vzdelávaniu.

Tento seminár je našou srdcovou záležitosťou, pretože neučíme teóriu, ale odovzdávame priamo kľúč k poznaniu.

Ľudia sa trápia v mnohých oblastiach života a preto sme sa pokúsili poňať celý seminár čo najkomplexnejšie a viesť ľudí k poznaniu seba samých, aby vedeli ľahko identifikovať príčinu problémov, ale zároveň mali aj metódy a techniky na ich nápravu.

Marian je mužský princíp,  racionalita, ktorý vkladá do celého poznania rozum a prepája spiritualitu s vedou.

Martina je ženský princíp, srdce, ktoré prináša intuitívne poznanie a vedenie.

Spoločne sa vám pokúsime odovzdať všetko poznanie, ktoré nám bolo doposiaľ umožnené a ukázať vám cestu k vedomému žitiu života.

 

 

Program seminára

Seminár sa koná 9.6.-10.6.2018

MIESTO:  Zvolen LUNA - nový začiatok

SOBOTA   od 10.00 hod. - do 17.00 hod.

NEDEĽA  od 10.00 hod. - do 16.00 hod.

 • Teoretické východiská alebo ako sa spája veda s duchovným svetom.
 • Otvorenie kvantového poľa a základné techniky.
 • Navyšovanie životnej energie.
 • Základné informácie o čakrách a energetických telách.
 • Harmonizácia a aktivizácia čakier.
 • Jednotlivé oblasti života človeka v súvislosti s čakrami.

Na seminár je potrebné zaregistrovať sa vyplnením registračného formulára. Po jeho vyplnení vám bude odoslaný potvrdzovací email.

V cene seminára nie je zahrnuté ubytovanie ani strava, tie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás môžete kontaktovať na tel. čísle +421 918 299 330.