Poradenstvo a terapie s Martinou


Terapia duše a kvantová terapia

Rôzne zdravotné ale aj vzťahové problémy majú pôvod v silných emočných situáciách, ktoré sme zažili v tomto živote, ale viac je pravdepodobné, že sme ich zažili opakovanie aj v predchádzajúcich životoch.

Cieľom terapie duše je nájsť tento emočný uzol, uvoľniť ho a tým oslobodiť Dušu a následne aj telo od utrpenia, ktoré v sebe nosíme. Všetko sa to deje skrz odpustenie sebe a iným a následne  k oslobodeniu duše a otvoreniu srdca, aby človek mohol žiť  s láskou, používať vnútornú silu a byť sám sebou.

Samotnej terapii predchádza rozhovor a v priebehu sedenia pracujem s podvedomím klienta. Zmeny sa dejú na veľmi hlbokej úrovni. Priebeh terapie je vysoko individuálny, niekedy sa pracuje na úrovni symbolov, tohto života, inokedy sa  môžu odkryť minulé životy a celá pravda o danom probléme. 

Počas terapie pracujem aj s energiou klienta a taktiež používam techniky kvantovej terapie.

 

 

Poradenstvo a terapie s Andresom


Andres pochádza z Mexika a do konca roku 2019 máte jedinečnú možnosť absolvovať jeho vysokoúčinné a liečivé terapie. Za krátky čas pomohol  na Slovensku mnohým ľuďom s rôznymi zdravotnými problémami. 

Andres Navarrete je terapeut a šaman, ktorý sa venuje rôznym technikám liečenia, spája tradičnú čínsku medicínu, biomagnetizmus, rodinné konštelácie, techniku z Indie zvanú Naet, šamanské liečenie rôznych amerických kultúr, aj liečenie anjelmi.

Individuálna terapia zahŕňa:

Energetické a harmonizačné vyváženie fyzických, emocionálnych a duchovných kvalít pomocou bioenergetiky a kineziológie.

Magnetoterapia na získanie rovnováhy nášho pH a ozdravenie imunitného, ​​nervového a bioelektrického systému.

Liečenie kameňmi na vyladenie energie v orgánoch.

Odblokovanie emócií a uvoľnenie bolestí na duši prostredníctvom šamanských spevov a akupresúry.

Hlboké seba-transformačné rituály na uzatváranie škodlivych etáp v našom živote a otváranie nových, ktoré sú plné lásky, za pomoci anjelov.

 


Objednávať sa môžete na tel. čísle 0918 299 330