Aktuálne nie sú stanovené termíny seminárov na rok 2022

Liečenie ženskej duše I. a II.

Víkendové semináre pre ženy, na ktorých liečime naše zranenia, posilňujeme našu ženskú energiu a objavujeme dar byť ženou.

Kvantovanie a využitie potenciálu čakier
pre vedomú tvorbu reality s Majom a Martinou

Dvojdňový seminár, na ktorom sa naučíte ako vedome tvoriť svoju realitu  a techniky kvantovej terapie v procese samoliečenia a liečenia druhých.

Ako obnoviť a udržať lásku v partnerskom vzťahu

Dvojdňový seminár, na ktorom si svojíte  konkrétne techniky na podporu a obnovu vzťahu a zároveň sa ho naučíte chápať ako nástroj sebapoznania a sebarozvoja.