Rozdielnosť nás spája

Každý z nás je jedinečný originál, zažívajúci svoju skutočnosť neopakovateľným spôsobom. Na zemi by bolo oveľa viac pokoja a mieru, keby sme všetci nielen rozumom, ale aj srdcom správne pochopili krásu našej rozdielnosti a zároveň plne prijali zodpovednosť za našu rovnosť.

Mnohí z nás majú správne uchopení význam týchto slov, ale ich skutočné uplatnenie v živote skrýva v sebe viacero rovín.

Jedinečnosť je princíp prírody, zákon tohto sveta. Je v nás zakódovaná. Napriek tomu, že príroda má svoje cykly a opakovania, v jednotlivých prevedeniach vždy vytvorí originál. Každý list na strome, lupeň kvetu, otlačok ľudského prstu má svoj jedinečný tvar. Oblak na oblohe, snehové vločky, zrnká piesku, rastliny, zvieratá či ľudské telá. To, čo je z jedného druhu a na prvý pohľad pôsobí zhodne, beztak je unikát. Neopakovateľná rozmanitosť a pestrosť je jazykom matky Zeme. Obdivujeme ju za túto dokonalú harmóniu v neopakujúcej sa originalite. Je priam liečivé vnímať a uvedomovať si krásu rôznorodých tónov zladených v súznení.

Naše vyčleňovanie sa z prírody spôsobuje aj vybočenie z tejto harmónie. Ľudia podľahli ilúzii, že sú iní, možno nad tým, z čoho boli stvorení. Tento klam im zahatal cestu k plnému porozumeniu jazyka bytia života na Zemi. Nevidia spojenie s týmto dokonalým celkom a preto ťažko prijímajú, že sa tu odohráva krásna hra, kde jedno sa stáva rozmanitým. Zmätenie bráni v obdive mnohotvárnosti jednotného, pochopenia toho, že protikladné veci môžu byť tým istým a naopak.

A tak sme prestali s údivom objavovať svoju rozdielnosť a začali sme sa jej báť. Nerozumieme jej, bránime sa a nerešpektujeme inakosť. Chýba nám sloboda v akceptácii tohto fenoménu.

Skúste si sami odpovedať na otázku, ako viete s láskou, úctou a rešpektom prijímať inakosť druhého človeka. Kde viete zájsť vo svojej akceptácii rozdielnosti? Viete prijať rozdielnosť výzoru, ako napríklad iné oblečenie, ako je bežné? Nevyvoláva vo vás predsudky, nedôveru a strach, keď vidíte osobu s inými vlasmi, kresbami na tele, neštandardnou úpravou? Ak nie, poďte ďalej vo svojej úvahe. Viete prijať iné telo či farbu pleti bez predsudkov? A čo tak iné vierovyznanie, svetonázor? Odlišné mentálne procesy a emočné prežívanie? Iné morálne hodnoty? Kde viete zájsť v láskavom a rešpektujúcom prijímaní rozdielnosti? Dovoľte vašej fantázii uniesť vás ďalej a hľadajte, kde sú vaše hranice. Možno vám táto krátka úvaha otvorí ďalšie dvere, ktoré boli doteraz zatvorené a pomôže prekonať bariéry, ktoré sa schovali pred vami do hlbších hladín podvedomia.

Je dobré ich odhaľovať, pretože skryté strachy z inakosti nás nabádajú k rovnakosti. Často ani sebe nedovolíme byť skutočnou verziou seba samého. Podriaďujeme sa tomu, kým by sme mali byť podľa druhých a bránime vlastnému potenciálu v raste. Snažíme sa napodobňovať iné originály alebo sa približovať k určitým normám. Snažíme sa vyhovieť druhým, byť podľa očakávaní. V inom prípade prenesieme pozornosť na druhých ľudí a vtláčame ich do vhodných foriem. Máme pocit, že v harmónii môžeme byť len vtedy, keď budeme všetci rovnakí. Ale opak je pravdou. V súznení sme, až keď sa vnútorne oslobodíme od akýchkoľvek podmienok a dovolíme každému znieť v tóne, ktorým je on sám. Kým to nespravíme, stále budeme blúdiť medzi našou túžbou vynikať a chcením, aby sme boli všetci rovnakí.

Dôvodov, prečo to nie je až také jednoduché, je veľa. Nesieme si mnohé odtlačky hodnôt a skúseností našich predkov a rôzne vzorce vnímania tohto sveta. V značnej miere sme sa v škole naučili porovnávať sa s druhými, pretekať sa, byť lepším a zároveň nevybočovať a nevymykať sa z noriem stanovených spoločnosťou.

To, že sme sa učili porovnávať, hodnotiť sa na základe obrazu ostatných, spôsobilo veľa prekážok v láske k sebe a tolerantnosti k druhým. Zobralo nám to slobodu vo videní krásy seba, ľudí okolo nás, aj celého sveta.

Zároveň nám súťaženie a porovnávanie vytvorilo model, že niekto je viac a iný menej. Len jeden môže byť prvý a niekto musí byť posledný. Naučili sme sa, že nemôžeme mať všetci všetko a ujde sa len tým najšikovnejším. Tento vzorec nám bráni v skutočnej prajnosti a následne tým blokuje našu vlastnú hojnosť. Ak to má niekto druhý, nemôžem to mať aj ja.  Ak som úspešný, niekto musí byť menej úspešný, lebo inak by úspech nevynikol. Aby sme pocítili vlastnú hodnotu, musí sa predsa znížiť hodnota druhého. Tým sa v nás stratila rovnosť a vnímanie rovnocennosti medzi nami a ostatnými.

Ak chceme prijať inakosť, zároveň v sebe potrebujeme pestovať uvedomenie si rovnakej hodnoty všetkých ľudí, vrátane tej vlastnej. Bez ohľadu na vek, skúsenosti, životnú cestu, miesto, kde žijeme, život má stále rovnakú cenu a tá nesmie byť nikomu braná. S otváraním nášho srdca sa prirodzene posúvame vo vnímaní rovnocennej hodnoty všetkého živého a všetkého stvoreného. Počnúc ľuďmi, zvieratami, hmyzom, rastlinami a končiac kameňom na lúke. V tomto smere máme ako ľudstvo pred sebou ešte dlhú cestu, hoc sme už na ňu vykročili.

Generácie pred nami sa naučili mnohému, ktoré nám už v dnešnej dobe neslúži. Prišiel čas, aby sme sa toho vzdali. Vrátili sa opäť k jednoduchosti a videní krásy v pestrosti originálov. Cítili úctu a rešpekt k všetkému stvorenému. Už nepotrebujeme viac porovnávať, súťažiť, uberať na hodnote alebo ju umelo navyšovať. Môžeme sa vzdať noriem a vzorcov, ktoré pôsobia deštrukčne a opäť vzdať úctu tomu, čo nás prevyšuje a čoho sme zároveň plnohodnotnou súčasťou.

Pokiaľ to budeme cítiť vo svojom srdci, osvoja si to aj naše deti. Je potrebné vo vedomí, ale aj praktickom živote rozširovať a prehlbovať toto poznanie. Následne môžeme redukovať negatívne vzorce a umožniť novej generácii, aby svoj potenciál rozvíjala a nestrácala čas s elementárnymi poznatkami. Vedenie dieťaťa k porovnávaniu, súťaženiu a boju o moc má mnoho negatívnych dôsledkov a spôsobuje veľa zranení, z ktorých sa ako ľudia ešte stále liečime.

Deti vo svojom okolí veďte prirodzene k poznaniu vlastnej hodnoty a hodnoty všetkého živého. Nepodliehajte klamu, ktorý na nás vytvára okolie. Ak vaše deti chodia do školy, tento proces môže byť zložitejší. Každé dieťa pochopí, že známku, ktorú dostalo, je buď lepšia alebo horšia, akú má spolužiak. Je nútené porovnávať sa. Tým si následne znižuje alebo zvyšuje pocit vlastnej hodnoty. Ako rodičia najlepšie poznáte svoje dieťa. Viete, kde sú jeho talenty, ktoré je potrebné rozvíjať a viete reálne posúdiť jeho možnosti realizácie sa v škole. Ich svet by sa nemal zúžiť iba na úspech alebo neúspech v systéme vzdelávania. Nepodliehajte tlaku spoločnosti, že šťastie v živote vášho dieťaťa závisí od výsledkov v škole. Oveľa viac mu dá zdravý a prirodzený pocit vlastnej hodnoty, rozvíjanie jeho skutočných darov a pochopenie rozdielnosti medzi ním a druhými ľuďmi ako niečoho prirodzeného a krásneho. Rozprávajte sa s deťmi o tom, aké je krásne, že každý z nás je iný a že vďaka tomu sa dopĺňame. Naše rozdielnosti vytvárajú harmóniu, pretože sú priestorom na spájanie sa, spoluprácu, podporu, vzájomnú tvorbu.

Aj v prírode má každé zviera, rastlina či hmyz svoju dôležitú úlohu. Vytrhnutie jedného článku z kolobehu má katastrofálne následky. Navzájom sa potrebujú a prepájajú. Veďte svoje deti k videniu darov toho, že všetci sme iní, a preto sa nemôžeme porovnávať. Ani kvet nepozerá na ten druhý, že má inú farbu alebo iný list. Vzájomne však vytvárajú farebnú lúku, ktorá pôsobí úplne harmonicky a dokonalo. Najviac, čo môžeme pre budúce generácie urobiť, je príklad vlastného žitia. Ak deti budú vidieť, že sa tešíme z úspechu druhých, ako by to bol náš vlastný, pochopia, že keď sa darí jednému, darí sa celej spoločnosti. Keď budú cítiť, že ich považujeme za hodnotných, úplných a celých bez toho, aby to museli dokazovať alebo o to bojovať, túto úctu k sebe si ponesú do svojho života a s ľahkosťou si dokážu vážiť aj ostatné živé bytosti.

Rady na záver

Obdivujte diverzitu, rôznorodosť a pestrosť sveta.

S láskou rešpektujte jedinečnosť každej bytosti, jeho vlastnú cestu a spôsob, akým po nej kráča.

Neporovnávajte sa s druhými ľuďmi, učte sa slobode v bytí.

Zvedomujte si, že ste súčasť celku a ako jedinečný element dotvárate jeho harmóniu.

Viďte krásu v odlišnosti medzi vami a druhými ľuďmi, pretože sa spoločne dopĺňate v tvorení.

Majte úctu k všetkému stvorenému a pestujte v sebe láskavý obdiv k dokonalosti celku.

Neporovnávajte svoje deti s druhými.

Viďte svoje deti ako úplné a dokonalé, ktoré nepotrebujú zásahy z vonku, aby sa stali hodnotnejšími.

Veďte ich k poznaniu vlastnej hodnoty a videniu hodnoty vo všetkom stvorenom.

Článok nájdete v časopise Balans. www.balans.sk

Majzlíková Martina
Som autorka knihy Šťastná žena, 12 krokov k šťastnému životu. Zaujímam sa o otázky životného šťastia a vplyvu myslenia na jednotlivé aspekty života. Zároveň sa na blogu www.rawfamily.eu venujem vedomej príprave jedla, mentálnemu nastaveniu v oblasti zdravého životného štýlu a raw stravovaniu. Viac sa dočítate tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.