Kategória: Ženy

Si EXOT-ická žena???

Nemyslím pôvod, farbu pleti či množstvo iných parametrov, ktoré sme si ako ľudia vytvorili, aby sme sa mohli deliť a potom zase spájať v určitej skupine. EXOT-ická žena ako žena, ktorú ostatní v jej okolí považujú za EXOTA. Takáto žena často počúva vo svojom okolí vety typu: Prečo zase vymýšľaš? Nemôžeš to urobiť normálne ako všetci? Nepreháňaš to? Nerozumiem,...

Celý článok