Sedem rovín bytia – 2.časť

Z prvej roviny bytia od koreňovej čakry, ktorá nás ukotvuje a spája s fyzickým svetom, sa presunieme k ďalšiemu spektru našej existencie, k ďalšej farbe našej dúhy. Od fyzického bytia k fyzickému tvoreniu.

Sakrálna čakra a druhá rovina nášho bytia

Jej hlavnými princípmi sú tvorivosť, sexuálna energia a plynutie životom. Kým v prvej čakre išlo o princíp prežitia, tu sa posúva hranica k schopnosti tvoriť nový život. Sídli tu energia šťavy, radosti a chuti k fyzickému bytiu, súvisí s našimi citmi a emóciami. Druhá čakra má spojitosť so šiestou čakrou, ktorá sa nazýva aj tretie oko a je sídlom našej intuície. Zhoršením činnosti druhej čakry sa narúša činnosť aj šiestej, a práve preto bol v niektorých kultúrach či náboženstvách zámerne vytvorený neprirodzený vzťah k sexualite, čím sa zatvárala cesta k poznaniu našej skutočnej duchovnej podstaty. 

Názov: Svádhišthána

Umiestnenie: nad pohlavnými orgánmi, v oblasti brucha medzi lonovou kosťou a pupkom.

Živel: voda
Farba: oranžová
Zmyslová funkcia: chuť
Symbol: lotos so šiestimi okvetnými lístkami 
Časti tela a orgány: panvová dutina, pohlavné orgány, obličky, močový mechúr, všetko tekuté, ako krv, lymfa, tráviace šťavy, spermie, prostata 

Endokrinné žľazy: pohlavné žľazy – semenníky, vaječníky. 

V rovine druhej čakry riešime predovšetkým otázky našich vzťahov k opačnému pohlaviu, sexuality a citov:

Máte v sebe radosť zo života? Viete využiť svoj tvorivý potenciál v každodennom živote? Cítite nádherný pocit nadšenia zo svojej energie? Prijímate udalosti života tak, ako plynú? Viete sa vysporiadať s emóciami, ktoré tieto udalosti prinášajú? Máte otvorený postoj k svojej sexuálnej energii? Prežívate vašu sexualitu plnohodnotne? Dovolíte vašim emóciám a vášni plynúť? Máte otvorený a prirodzený vzťah k druhým ľuďom, predovšetkým k opačnému pohlaviu? Máte pocit, že váš život má zmysel a obohacuje aj ostatných? Máte prirodzené sebavedomie?

Ak ste odpovedali áno, vaša sakrálna čakra pracuje správne.

Bloky, ktoré jej bránia v činnosti, vznikajú z pocitov viny, hanenia tela, potláčaním emócií.

Prvé bloky často zapríčiňujú rodičia, ktorí hania svoje deti v čase, keď objavujú svoje telo a dotýkajú sa svojich intímnych miest. Väčšinou ich zahanbia a vyhrešia. V deťoch sa spúšťajú silné programy pocitu viny, nedokonalosti, dozvedajú sa, že sexualita je niečo zlé a neprirodzené. Ďalšie bloky vznikajú pri potlačení emócií, ak deti neučíme, ako s nimi pracovať, ale nútime ich neprejavovať sa. Ďalej to môžu byť nesprávne vzory vo vzťahu k opačnému pohlaviu, napríklad keď jeden rodič podceňuje druhého.

Nesprávna činnosť čakry sa môže prejavovať v dvoch protipóloch správania:

V pasívnej podobe je človek nedôverčivý k opačnému pohlaviu alebo môže byť závislý od vzťahu s druhou osobou, podriaďuje sa a neprejavuje sám seba. Môže pociťovať sexuálny chlad alebo sa necíti hodný sexuálneho uspokojenia, či má problém v tejto oblasti sa akokoľvek prejaviť a jeho potreby ostávajú nakoniec neuspokojené. Tiež môže príliš kontrolovať svoje emócie a nedovoľuje si ich prejaviť. Často trpí nedostatkom sebaúcty a pocitom viny. Narušenie činnosti tejto čakry sa môže prejavovať aj v nedostatočnej vitalite, chýbajúcej životnej energii a radosti zo života.

V opačnom póle sa človek sústreďuje v sexuálne oblasti predovšetkým na uspokojovanie vlastných potrieb. Môže ísť taktiež o rôzne úchylky alebo o hrubé prejavy sexuálneho správania sa. Niektoré osoby opovrhujú opačným pohlavím alebo sú citovo a emocionálne chladní. Vo vzťahu k partnerovi môžu byť chorobne žiarliví. Mnohí trpia rôznymi formami závislostí.

Na telesnej úrovni ide o problémy súvisiace s príslušnými časťami tela a orgánmi.

Časté sú gynekologické problémy, mykózy, poruchy menštruácie, predmenštruačný syndróm, cysty na vaječníkoch, endometrióza, choroby mieška a prostaty, problémy s erekciou, prípadne so vzrušivosťou, problémy s plodnosťou, choroby semenníkov. Časté sú zápaly akéhokoľvek druhu, zápaly kĺbov, problémy s obličkami a močovým mechúrom.

Harmonizácia sakrálnej čakry

  1. Vylaďovanie frekvencie pôsobením frekvenčne zhodných prvkov.

Farba: oranžová

Drahokamy: karneol, mesačný kameň, oranžový turmalín, jadeit, zirkón, ohnivý opál,

Hudba: plynulá, ľudové tance, zábavná

Vokál: „o“ zatvorené

Tón: D

Mantra: VAM

Príroda: mesačný svit, čistá voda

Vône: ylang-ylang, santal

  • Vizualizácia a meditácia

Pokojne si ľahnite a zamerajte svoju pozornosť na oblasť druhej čakry. Predstavte si, ako týmto miestom dýchate. Pomaly oblasť vášho podbruška začína zaplavovať príjemné hrejivé oranžové svetlo. Cítite pokoj a bezpečie. Oranžové svetlo preniká do všetkých vašich pórov a splýva s vaším krvným obehom. Energia voľne prúdi vaším telom, oživuje ho, uvoľňuje to, čo bolo upchaté či potlačené. Cítite, ako sa vaše telo oddáva tomuto ozdravnému oranžovému svetlu, ako v ňom prebúdza tvorivú plodiacu silu a vy sa jej s dôverou oddávate.

  • Afirmácie

Prijímam svoje telo. Viem, že je dokonalé. Milujem ho presne také, aké je.

Dovoľujem životu plynúť a s láskou a dôverou prijímam to, čo mi prináša.

Mám radosť zo svojej existencie. Som tvorivá životná energia.

S láskou prijímam svoju sexualitu. Otváram sa ozdravnej liečivej sexuálnej energii.

Slobodne vyjadrujem svoje túžby pred sebou a druhými.

Solárna čakra a tretia rovina nášho bytia

Posúvame sa o úroveň vyššie k jemnejším vibráciám, k poslednému fyzicko-emočnému centru. Solárna čakra sa nazýva aj emočný mozog. Funguje ako snímač. Prijímame tadiaľto slnečnú energiu, mentálne vlny druhých ľudí, ale aj energie rôznych entít. Práve cez túto oblasť k nám ľahko preniknú aj nechcené vibrácie. Táto čakra je predovšetkým centrom našej sily, sídlom osobnosti a vôle k výkonom. Základným princípom je naša schopnosť žiť v spoločnosti a presadiť sa v nej.

Názov: Manipúra

Umiestnenie: nachádza dva prsty nad pupkom

Živel: oheň
Farba: žltá
Zmyslová funkcia: zrak
Symbol: lotos s desiatimi okvetnými lístkami 
Časti tela a orgány: spodná časť chrbta, brušná dutina, tráviaca sústava – žalúdok, pankreas, slezina, pečeň, žlčník

Endokrinné žľazy: pankreas

V rovine tretej čakry nachádzame otázky k našej osobnosti, vzťahov k druhým ľuďom a našej životnej sily:

Máte pozitívny životný postoj a radosť zo života? Prijímate seba takých, akí ste? Cítite sa vnútorne naplnení, spokojní so sebou a so svojím životom? Máte zdravé sebavedomie? Ste plní energie? Viete si vytýčiť ciele a dosiahnuť ich? Dokážete rešpektovať pocity a osobitosti ostatných? Viete prijímať životné skúsenosti a rozoznať ich význam pre váš rozvoj a rast?

Ak ste odpovedali áno, vaša solárna čakra je v správnej kondícii.

Bloky vznikajú z pocitov hanby, nesprávne spracovaných skúseností zo vzťahov s ľuďmi a našich životných skúseností. Prvé bloky v detstve vznikajú zo strachu, že stratíme uznanie rodičov. Dieťa potláča svoje pocity, stráca sebadôveru a spontánnosť. Už od malička zbierame o sebe a ľuďoch množstvo hodnotiacich súdov, ktoré ovplyvňujú činnosť našej tretej čakry. Sú to výroky tipu: môžeš sa hanbiť, nie si dosť dobrý, si zlý a neposlušný chlapec, on je slabý, bojazlivý, toto nedokážeš, nevieš, ľuďom sa nedá veriť, budú ti závidieť aj nos medzi očami a podobne.

Nesprávna činnosť čakry sa prejavuje v dvoch protipóloch správania:

V pasívnej podobe človeku zväčša chýba sebaúcta a pocit sebauznania. Je nevyrovnaný, skleslý, s pochmúrnou náladou, bez odvahy, všade vidí prekážky, ktoré mu bránia v naplnení jeho túžob. Ťažko sa rozhoduje a nevie presadiť svoj názor. Môže mať pocity zbytočnosti, bezmocnosti, smútku. Potláča svoj hnev, má strach zo zlyhania a nových vecí. Býva často  v strese. Nízka sebaúcta ženie niektorých ľudí k potrebe dokazovať svoje kvality a vtedy sa stávajú prehnane starostliví, svedomití a rozdávajú sa pre druhých.

V agresívnom prejave je osoba hnaná vnútornou nespokojnosťou. Chce presadzovať svoj názor a vôľu, mať moc, ovládať, má prehnané sebavedomie. Môže ísť o vyslovene agresívne prejavy správania, ako hnev, zlosť, podráždenosť, nepriateľstvo. Človek sa taktiež môže prejavovať panovačne, ohovára, je sebecký, žiarlivý, chamtivý a krutý k druhým ľuďom.

Na telesnej úrovni ide o problémy súvisiace s príslušnými časťami tela a orgánmi, čiže spodná časť chrbta, brušná dutina, tráviaca sústava – žalúdok, pankreas, slezina, pečeň, žlčník. Môže ísť o problémy s trávením, vredy na žalúdku, žlčníkové kamene, choroby pečene, cukrovka či celiakia.

Harmonizácia solárnej čakry

  1. Vylaďovanie frekvencie pôsobením frekvenčne zhodných prvkov.

Farba: žltá

Drahokamy: tygrie oko, jantár, zlatožltý topas, citrín, žltý aventurín, žltý jaspis, žltý jadeit

Hudba: orchestrálna hudba, ohnivé rytmy

Vokál: „o“ otvorené

Tón: E

Mantra: RAM

Príroda: žlté kvitnúce polia, slnečné svetlo

Vône: rozmarín, levanduľa

  • Vizualizácia a meditácia

Zamerajte svoju pozornosť na vašu tretiu čakru. Predstavte si, že v tejto oblasti máte malé slnko, ktoré sa pomaly a postupne zväčšuje. Každým nádychom sa zosilňuje jeho jasné, teplé a žiariace svetlo a každým výdychom sa toto svetlo šíri po vašom tele. Prežiaruje celú vašu bytosť a dodáva vám silu a vitalitu. Zanecháva vo vás pocit bezpečia, sebaistoty a vnútornej sily.

  • Afirmácie

Prijímam seba takého, aký som. Viem, že som tým najlepším človekom, akým môžem byť.

Rešpektujem seba a rešpektujem aj druhých ľudí. Viem dávať aj prijímať.

Mám radosť zo života, dôverujem životu.

Vyžarujem svoju vnútornú silu, som svetlo, ktoré žiari.

Som plný energie a zdravia.

Srdcová čakra a štvrtá rovina nášho bytia

Srdcová čakra je stred, spojnica medzi fyzickým a duchovným svetom. Má svoje špecifické postavenie a výrazne ovplyvňuje činnosť ostatných čakier, pretože je ich prienikom. Vo svojom srdci je človek človekom, fyzickou aj duchovnou bytosťou súčasne. Je to miesto nášho spojenia s univerzom, kde vypovedáme o sebe, kto sme na všetkých ostatných úrovniach a svojou vibráciou si zhmotňujeme našu realitu. Jej hlavnými princípmi sú bezpodmienečná láska, schopnosť odpúšťať, súcit a harmónia.

Názov: Anaháta

Umiestnenie: uprostred pŕs vo výške srdca

Živel: vzduch
Farba: zelená, ružová, zlatá
Zmyslová funkcia: hmat
Symbol: lotos s dvanástimi okvetnými lístkami 
Časti tela a orgány: srdce, horná časť chrbta s hrudným košom a hrudnou dutinou, spodná časť pľúc, krv a sústava krvného obehu, pokožka

Endokrinné žľazy: detská žľaza – týmus

Rovina štvrtej čakry nám ponúka otázky bezpodmienečnej lásky:

Milujete sami seba? Je vaše srdce otvorené a máte odvahu milovať? Viete lásku bezpodmienečne dávať a zároveň ju aj prijímať? Milujete kvôli láske, z radosti z dávania, bez toho, aby ste niečo očakávali naspäť? Ste vďační? Ste radostní a veselí? Sú vaše pocity bez vnútorných zmätkov, konfliktov, pochybovania a neistoty? Cítite sa bezpečne a robíte všetko s láskou?

Ak ste odpovedali áno, činnosť vašej srdcovej čakry je harmonická.

Bloky vznikajú z ilúzie nedostatku lásky, zo smútku, odmietnutia, sklamania. Vždy, keď sme pocítili smútok, že nie sme hodní lásky, že jej nie je dosť pre všetkých, keď sme uverili tomu, že láska bolí, zraňuje, zanechali sme na našom srdci stopy.

Pri nesprávnej činnosti štvrtej čakry v pasívnej podobe môže človek rozdávať zo svojej vnútornej sily, ale nie je schopný otvoriť sa prijímaniu lásky. Môže byť utiahnutý, osamelý,  rád by miloval, ale má strach z ďalšieho odmietnutia či sklamania. Tiež môže byť ľahko zraniteľný, závislý od lásky a náklonnosti iných a často trpí nedostatkom sebalásky.

V opačnom póle osoba nevie milovať a dávať nezištne, za všetku svoju lásku očakáva vďačnosť a sebapotvrdenie. Môže pociťovať nenávisť, závisť, chce brať bez dávania alebo dávať iba vtedy, keď je to pre neho výhodne. Niekedy si lásku vynucuje tak, že až dusí svojho partnera.

Na telesnej úrovni sa môžu objavovať psychické problémy, úzkosť, srdcovo-cievne choroby,  problémy so srdcom, hrudníkom, pľúcami, krvou a kožou.

Harmonizácia srdcovej čakry

  1. Vylaďovanie frekvencie pôsobením frekvenčne zhodných prvkov.

Farba: zelená, ružová, zlatá

Drahokamy: ruženín, turmalín, smaragd, nefrit, jadeit, rodonit, aventurín, malachit

Hudba: klasická, sakrálna

Vokál: „a“

Tón: F

Mantra: YAM

Príroda: panenská príroda, kvety, zelený les, čerstvý vzduch

Vône: vôňa ruží

  • Vizualizácia a meditácia

Zameraj svoju pozornosť na oblasť štvrtej čakry. Predstav si, ako sa na tomto mieste pomaly roztvára krásny zlatoružový kvet s jemnými zelenými lístkami. Pri každom tvojom nádychu sa kvet stále viac rozvíja a ty cítiš, ako sa z jeho stredu šíri energia harmónie a lásky. Táto energia sa stáva plne tvojou súčasťou, preniká celou tvojou bytosťou. Bez strachu otváraš svoje srdce láske a nechávaš ju ním prúdiť smerom von aj dnu. Pociťuješ lásku svoju aj lásku celého vesmíru. Kvet tvojho srdca sa plne roztvoril, je nádherný, vyžarujúci tú najčistejšiu lásku a harmóniu.

  • Afirmácie

Milujem sa, prijímam sa taký, aký som. Viem, že som hodný lásky a že láska je plne súčasťou môjho života.

Moje srdce je otvorené láske, vie lásku nezištne dávať a aj ju prijímať. Toto prúdenie lásky je v mojom srdci v rovnováhe.

V mojom srdci je radosť, vďačnosť, láska. Cítim sa bezpečne pri dávaní aj prijímaní lásky.

Ďakujem, ďakujem, ďakujem.

Článok nájdete v časopise Balans. www.balans.sk

Majzlíková Martina
Som autorka knihy Šťastná žena, 12 krokov k šťastnému životu. Zaujímam sa o otázky životného šťastia a vplyvu myslenia na jednotlivé aspekty života. Zároveň sa na blogu www.rawfamily.eu venujem vedomej príprave jedla, mentálnemu nastaveniu v oblasti zdravého životného štýlu a raw stravovaniu. Viac sa dočítate tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.