Sedem rovín bytia – 3.časť

4. a 5. rovina bytia

Srdcová čakra a štvrtá rovina nášho bytia

Štvrté centrum má svoje špecifické postavenie. Je v pomyselnom strede ľudskej bytosti, prepája všetky ostatné centrá a zároveň je mostom medzi fyzickým a duchovným svetom. Vo svojom srdci je človek človekom, fyzickou aj duchovnou bytosťou súčasne. Je to miesto nášho spojenia s univerzom, kde vypovedáme o sebe, kto sme na všetkých ostatných úrovniach a svojou vibráciou si zhmotňujeme našu realitu. Tu sa naša duša prihovára k univerzu.

Jej hlavnými princípmi sú bezpodmienečná láska, schopnosť odpúšťať, súcit a harmónia.

Názov: Anaháta

Umiestnenie: uprostred pŕs vo výške srdca

Živel: vzduch
Farba: zelená, ružová, zlatá
Zmyslová funkcia: hmat
Symbol: lotos s dvanástimi okvetnými lístkami 
Časti tela a orgány: srdce, horná časť chrbta s hrudným košom a hrudnou dutinou, spodná časť pľúc, krv a sústava krvného obehu, pokožka

Endokrinné žľazy: detská žľaza – týmus

Rovina štvrtej čakry nám ponúka otázky bezpodmienečnej lásky:

Milujete sami seba? Je vaše srdce otvorené a máte odvahu milovať? Viete lásku bezpodmienečne dávať a zároveň ju aj prijímať? Milujete kvôli láske, z radosti z dávania, bez toho, aby ste niečo očakávali naspäť? Ste vďační? Ste radostní a veselí? Sú vaše pocity bez vnútorných zmätkov, konfliktov, pochybovania a neistoty? Cítite sa bezpečne a robíte všetko s láskou?

Ak ste odpovedali áno, činnosť vašej srdcovej čakry je harmonická.

Bloky vznikajú z ilúzie nedostatku lásky, zo smútku, odmietnutia, sklamania. Vždy, keď sme pocítili smútok, že nie sme hodní lásky, že jej nie je dosť pre všetkých, keď sme uverili tomu, že láska bolí, zraňuje, zanechali sme na našom srdci stopy.

Pri nesprávnej činnosti štvrtej čakry v pasívnej podobe môže človek rozdávať zo svojej vnútornej sily, ale nie je schopný otvoriť sa prijímaniu lásky. Môže byť utiahnutý, osamelý,  rád by miloval, ale má strach z ďalšieho odmietnutia či sklamania. Tiež môže byť ľahko zraniteľný, závislý od lásky a náklonnosti iných a často trpí nedostatkom sebalásky.

V opačnom póle osoba nevie milovať a dávať nezištne, za všetku svoju lásku očakáva vďačnosť a sebapotvrdenie. Môže pociťovať nenávisť, závisť, chce brať bez dávania alebo dávať iba vtedy, keď je to pre neho výhodne. Niekedy si lásku vynucuje tak, že až dusí svojho partnera.

Na telesnej úrovni sa môžu objavovať psychické problémy, úzkosť, srdcovo-cievne choroby,  problémy so srdcom, hrudníkom, pľúcami, krvou a kožou.

Harmonizácia srdcovej čakry

  1. Vylaďovanie frekvencie pôsobením frekvenčne zhodných prvkov.

Farba: zelená, ružová, zlatá

Drahokamy: ruženín, turmalín, smaragd, nefrit, jadeit, rodonit, aventurín, malachit

Hudba: klasická, sakrálna

Vokál: „a“

Tón: F

Mantra: YAM

Príroda: panenská príroda, kvety, zelený les, čerstvý vzduch

Vône: vôňa ruží

  • Vizualizácia a meditácia

Zameraj svoju pozornosť na oblasť štvrtej čakry. Predstav si, ako sa na tomto mieste pomaly roztvára krásny zlatoružový kvet s jemnými zelenými lístkami. Pri každom tvojom nádychu sa kvet stále viac rozvíja a ty cítiš, ako sa z jeho stredu šíri energia harmónie a lásky. Táto energia sa stáva plne tvojou súčasťou, preniká celou tvojou bytosťou. Bez strachu otváraš svoje srdce láske a nechávaš ju ním prúdiť smerom von aj dnu. Pociťuješ lásku svoju aj lásku celého vesmíru. Kvet tvojho srdca sa plne roztvoril, je nádherný, vyžarujúci tú najčistejšiu lásku a harmóniu.

  • Afirmácie

Milujem sa, prijímam sa taký, aký som. Viem, že som hodný lásky a že láska je plne súčasťou môjho života.

Moje srdce je otvorené láske, vie lásku nezištne dávať a aj ju prijímať. Toto prúdenie lásky je v mojom srdci v rovnováhe.

V mojom srdci je radosť, vďačnosť, láska. Cítim sa bezpečne pri dávaní aj prijímaní lásky.

Ďakujem, ďakujem, ďakujem.

Krčná čakra a piata rovina nášho bytia

Každým centrom sa posúvame k jemnejšej vibrácii. Piata čakra je prvé duchovné centrum. To, akí sme na všetkých nižších úrovniach, vypovedáme práve prostredníctvom piatej čakry. Je to centrum komunikácie, sebavyjadrenia a inšpirácie.

Názov: Višuddhi

Umiestnenie: nachádza sa v oblasti dolnej časti krku, medzi krčnou jamkou a ohryzkom

Živel: éter
Farba: belasá, striebristomodrá, zelenomodrá
Zmyslová funkcia: sluch
Symbol: lotos so šestnástimi okvetnými lístkami
Časti tela a orgány: oblasť krku, šije, tylu a spodnej čeľuste, uši, hlasové orgány, priedušnica, priedušky, horná časť pľúc, hrtan, hltan, plecia 

Endokrinné žľazy: štítna žľaza

Táto rovina nám ponúka otázky sabaprijatia a slobodného sebavyjadrenia, kým sme na ostatných nižších centrách a je spojená s našou schopnosťou spoločenského kontaktu a úprimnosťou:

Prijímate sa takí, akí ste, so všetkými svojimi silnými aj slabými stránkami? Ste vo svojom prejave voči druhým úprimní? Ste vo svojich vyjadreniach úprimní k sebe? Dokážete otvorene a bez obáv vyjadriť svoje myšlienky, pocity a poznatky? Viete povedať nie, keď to tak cítite? Viete mlčať, keď je to potrebné? Zachovávate si svoju slobodu a nezávislosť? Prijímate a rešpektujete druhých ľudí takých, akí sú? Využívate svoj potenciál a dokážete sa tvorivo vyjadriť smerom von (spev, tanec, maľba, ľubovoľná tvorivá činnosť)?

Ak ste odpovedali áno, činnosť vašej krčnej čakry je harmonická.

Bloky vznikajú z neúprimnosti či klamstva voči sebe a druhým a zo strachu prejaviť sa.

Odmalička sme hodnotení, porovnávaní, vystavení množstvu očakávaní, akí by sme mali byť. Sme nasmerovaní k norme, priemeru, ktorý v skutočnosti ani neexistuje. Potláča sa naša individualita a prejav. Namiesto prirodzeného učenia sa zdieľaním múdrosti a poznatkov s druhými ľuďmi  sme v nastavení strachu z omylov, vlastnej nedokonalosti a  pri nespĺňaní požiadaviek z okolia. Strácame vlastnú istotu, vieru, máme strach prejaviť svoj prirodzený tvorivý potenciál.

Namiesto toho, aby sme boli vedení k tomu, akým vhodným spôsobom vyjadriť svoje pocity, myšlienky, názory, tvorivosť, sme boli v tomto smere potláčaní. Asi ste už niekedy počuli: „Neplač, silní muži neplačú. Nesmej sa, to sa nepatrí. To nebolí, neplač! Ale mal by si to robiť, ak nechceš, aby mamička bola smutná!  No ty si ale drevo, tancovať určite nevieš. Ty nemáš talent, nevieš spievať!“

Odmalička počúvame množstvo pokynov, ktoré nám potom bránia prijať svoje slabosti, prejavovať svoje pocity, byť tvoriví. Začíname sa cenzúrovať, aby sme splnili očakávania okolia, prestávame byť úprimní k druhým a aj k sebe.

Pri nesprávnej činnosti piatej čakry v pasívnej podobe môže mať človek ťažkosti pri vyjadrovaní, prejavení sa, byť zdržanlivý, plachý, utiahnutý alebo rozpráva iba o bezvýznamných veciach. Má problém vyjadrovať slovami svoje myšlienky a skutočné pocity, usiluje sa nejsť proti názorom ostatných, skrýva sa za slová a gestá.

Môže byť neistý vo vzťahu k ostatným ľuďom, obáva sa, akú majú o ňom mienku. Je ľahko ovplyvniteľný a nedôveruje svojim pocitom. Hanbí sa umelecky a tvorivo vyjadriť.

Často nevie povedať  „nie“.

V opačnom póle sa osoba môže vyjadrovať hrubo, neprívetivo až vulgárne. Nechce vyzerať ako slaboch a za každú cenu robí zo seba siláka. Tiež môže ísť o neprirodzený excentrický prejav, keď sa človek stotožnil s určitou maskou či identitou, aby zakryl vlastnú neistotu.

Niekto zase nevie mlčať a ku všetkému potrebuje vyjadriť svoj názor. Narušenie činnosti tejto čakry sa môže prejavovať aj v neochote prijať druhých ľudí takých, akí sú, posudzovaním, odsudzovaním, ohováraním a neprijímaním inakosti.

Na telesnej úrovni sú časté poruchy reči alebo ochorenie štítnej žľazy. Taktiež rôzne ochorenia súvisiace s časťami tela a orgánmi, ktoré prináležia k piatej čakre, teda oblasť krku, spodnej čeľuste, uši, hlasové orgány, priedušnica, priedušky, horná časť pľúc, hrtan, hltan a plecia. Môže ísť o choroby ako astma, afty, angína, zápal pľúc, bolesti zubov a podobne. 

Harmonizácia krčnej čakry

  1. Vylaďovanie frekvencie pôsobením frekvenčne zhodných prvkov.

Farba: svetlomodrá

Drahokamy: akvamarín, tyrkys, chalcedón

Hudba: bohatá na harmonické tóny, sakrálne a meditatívne tance, new age

Vokál: „e“

Tón: G

Mantra: HAM

Príroda: modrá obloha, zrkadlenie oblohy vo vode, vlnky na hladine

Vône: šalvia, eukalyptus

  • Vizualizácia a meditácia

Zameraj svoju pozornosť na piatu čakru.  Pokojne dýchaj týmto miestom. V oblasti tvojho krku sa pomaly rozsvecuje priezračne žiarivé bledomodré svetlo. Každým nádychom sa rozprestiera viac a viac do priestoru. Cítiš sa pokojne a uvoľnene, uvedomuješ si, že všetko v tebe a v tvojom živote dostáva svoje miesto. Prijímaš sa taký, aký si. Prijímaš svet taký, aký je. Vnímaš v sebe pokoj, ktorý prichádza s prijatím.  Pomocou dychu tento pokoj prestupuje celé tvoje bytie. 

  • Afirmácie

Prijímam sa s láskou a vďačnosťou taký, aký som.

Dovoľujem si byť samým sebou, dovoľujem si slobodne sa vyjadriť smerom von.

Dovoľujem si byť slobodný vo svojom tvorivom prejave a mať z neho úprimnú radosť.

Rešpektujem seba a svoje potreby, vážim si sám seba.

Preberám plnú zodpovednosť za svoje myšlienky, slová a činy.

S láskou prijímam druhých ľudí takých, akí sú, rešpektujem odlišnosti medzi nami.

Všetko vo mne a v mojom živote má svoje miesto.

Dovoľujem životu plynúť.

Článok nájdete v časopise Balans. www.balans.sk

Majzlíková Martina
Som autorka knihy Šťastná žena, 12 krokov k šťastnému životu. Zaujímam sa o otázky životného šťastia a vplyvu myslenia na jednotlivé aspekty života. Zároveň sa na blogu www.rawfamily.eu venujem vedomej príprave jedla, mentálnemu nastaveniu v oblasti zdravého životného štýlu a raw stravovaniu. Viac sa dočítate tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.